14/08/2017

"הדוחות של BIwise מאפשרים בקלות לראות את התמונה הכיתתית, אחוזי הצלחה בכל אחד מהנושאים, מסייעים בבניית קבוצות הוראה. קיימת אפשרות לשלוח משימות ב-3 רמות קושי שונות במתמטיקה, הדבר מאפשר לתת מענה גם לתלמידים מצטיינים וגם לתלמידים פחות מיומנים. האתר משלב משימות בסגנון מיצ"ב ומכסה את כל הנושאים המופיעים במפרט מבחן מתמטיקה לכיתה ה'."

איבטה לנברג | רכזת מתמטיקה, בי"ס נווה מנחם באר שבע