BIwise מוצר חדש

אנו שואפים למנף את הטכנולוגיה כחלק מהחינוך בישראל, ומציעים חוויה לימודית מעצימה ומשמעותית למורים ולתלמידים. באמצעות BIwise צוותי החינוך של ביה"ס מקבלים מיפוי נתונים בלחיצת כפתור. הייחודיות שלנו היא ביכולתנו להתאים מגוון כלים ופתרונות גמישים לצרכים הספציפיים של כל לקוח. .


האסטרטגיה שלנו

1
מערכת דוחות מתקדמת המאפשרת מעקב אחר ההישגים של התלמידים ומיפוי עפ"י מיומנויות, המאפשרת לגורמי ההוראה לקבל דיווחים בזמן אמת, לנתח את התקדמות הלמידה ולקבל החלטות פדגוגיות מבוססות נתונים.
2
1. אפשרות העלאת תכנים שפותחו ע"י צוות ביה"ס למערכת הדיגיטלית.
2. חוברות המבחנים והתרגולים מבית עת הדעת מותאמים לספרי הלימוד המובילים בשוק.
 
3
הנגשת הנתונים מאפשרת לתלמיד לדעת את מצבו הפדגוגי ולהשתפר ללא תלות בגורמים חיצוניים.
4
אנו מספקים שירות אישי – מנהל לקוח אישי ומוקד טלפוני הזמינים לתלמידים ולצוות בית הספר.