תודה שמילאת את פרטיך.

על מנת שנפתח עבורכם את הסביבה אנא בצע את הפעולות הבאות:

1. סמן את הספק "עת הדעת -מערכות חינוך" במנב"ס כספק תוכן חיצוני

2. שלח במייל למוקד התמיכה של עת הדעת (support-il@timetoknow.co.il) קובץ שיוך מורים למתמטיקה לכתה ד' (לחץ על הכפתור להורדת הקובץ)

3. לאחר קבלת הפרטים, צוות עת הדעת ישיב מייל שמאשר את ההרשמה

4. בימים הקרובים יישלחו הנחיות ועדכון על כניסה ראשונית לשעשועון

** שים לב - יש להוריד את הקובץ למחשב ולא לשלוח בקשת גישה ועריכה.